Legalon SIL – Nowy lek na HCV?

2

Dziś kolejna porcja dobrych wiadomości 🙂 w szczególności dla osób po nieudanych terapiach interferonem z rybaviryną oraz tych którzy z powodu złej akceptacji tych leków musieli przerwać terapię.

Kilka dni temu miałem ogromną przyjemność spotkać się z product menagerem firmy ROTTPHARM MADAUS, która zajmuje się produkcją leku Legalon-SIL. Lek ten stosowany jest od
kilkudziesięciu lat przez ośrodki toksykologiczne na całym
świecie (w tym w Polsce) jako antidotum na zatrucia muchomorem
sromotnikowym.

Legalon-SIL jest dożylną postacią czystej sylibininy i  ku zaskoczeniu specjalistów zajmujących się
leczeniem WZW typu C, okazało się, że dożylna sylibinina wykazuje również
bezpośrednie działanie przeciwwirusowe w leczeniu przewlekłego WZW typu C
u pacjentów, którzy dotychczas słabo lub w ogóle nie odpowiadali na
standardowe leczenie interferonem i rybawiryną. Legalon®-SIL ma
oficjalnie zarejestrowane wskazanie do leczenia przewlekłego WZW typu C w
Austrii. Trwają procedury rozszerzenia tego wskazania również w innych
krajach Unii Europejskiej. Na dzień dzisiejszy możliwe jest sprowadzenie
z Austrii tego leku do Polski w ramach procedury importu docelowego.

Więcej informacji na temat procedury importu docelowego leków znajdziecie na stronach Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia oraz pod numerami telefonu: 22 634 94 42 i 22 634 94 19.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów
leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta
dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia.

Na podstawie dotychczasowych badań, pokazano, że po 14-21 dniach
podawania Legalonu®-SIL w dawce 20 mg/kg m.c. odnotowano spadek wiremii
poniżej progu wykrywalności u 78-85% pacjentów. Nie oznacza to
oczywiście wyleczenia u takiej grupy chorych. Trwałą odpowiedź
wirusologiczną, czyli niewykrywalne HCV-RNA 6 miesięcy od zakończenia
leczenia (SVR) po zastosowaniu Legalonu-SIL zanotowano u 37% pacjentów.
Inne leki (telaprevir, boceprevir) w identycznej grupie chorych pokazują
skuteczność osiągniętego SVR na poziomie ok. 38%, jednak ich koszt jest
kilkukrotnie wyższy niż dożylna sylibinina. Trudno jednoznacznie
prognozować na dzień dzisiejszy ostateczne rezultaty całej kuracji,
jednak należy pamiętać, że pacjenci, którzy nie odpowiadali na
standardową terapię to grupa szczególnie trudna, obarczona bardzo dużym
ryzykiem braku skuteczności leczenia.

Na chwilę obecną Leczenie odbywa się w prywatnej klinice SOLUMED, mieszczącej się przy
ul. św. Wawrzyńca 9 w Poznaniu (tel.: 696.479.274, 61.841.17.24 ).
Klinika jest prowadzonym rodzinnie ośrodkiem medycznym o dużym
doświadczeniu w badaniach klinicznych i nowatorskich terapiach
eksperymentalnych. Mam jednak przeczucie, że w niedługiej przyszłości coraz więcej  klinik (nie tylko prywatnych) podejmie się proponowania pacjentom tego leku.

Ile to kosztuje?

Etap 1 KWALIFIKACJA – wstępna wizyta kwalifikacyjna, wizyta
ustalająca import celowy, konsultacje specjalistyczne i badania
diagnostyczne przed kuracją – koszt etapu 1,5 tys. zł

Etap 2 – TYDZIEŃ 0-4 HOSPITALIZACJA – hospitalizacja 23/24 dni. Łączny szacowany koszt tego etapu wynosi ok. 55 000 zł (koszt
zakupu Legalonu®-SIL na 21 dni kuracji ok. 30 tys. zł oraz koszty
hospitalizacji, badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich ok. 25
tys. zł).

Etap 3 TYDZIEŃ 5-12 COTYGODNIOWA KONTROLA

Wizyty, konsultacje specjalistyczne, pobrania , diagnostyka kontrolna – koszt 5 tys. zł.

Koszt zakupu interferonu z rybawiryną = 11 -18 tys. zł.
Całkowity koszt etapu 16-23 tys. zł.

Etap 4 TYDZIEŃ 13-24 COMIESIĘCZNA KONTROLA
Wizyty, konsultacje specjalistyczne, pobrania, diagnostyka kontrolna – całkowity koszt etapu 2,5 tys. zł.

Łączny koszt pełnego 4-etapowego leczenia 75 – 82 tys. zł w zależności od kosztu interferonu z rybawiryną.

Zachęcam do zapoznania się z monografią produktu: LEGALON – MONOGRAFIA
Szczegółowe informacje znajdziecie również na: http://www.legalon.info/index.html

Jeśli chcecie zainteresować swoich lekarzy lub ośrodki lecznicze tym lekiem zapraszam do kontaktu na mój adres email: hcvtoniewyrok@gmail.com  będę mógł wtedy przekazać dane do product menagera firmy Rottapharm Madaus, który jest niezwykle zaangażowany w przekazywanie wszelkich informacji dotyczących tego leku.

źródło: http://www.legalon.info/faq.html
           http://www.legalon.info/legalon_monografia.pdf

AUTOR

Sebastian Gawlik

Rok 2015 to wielki przełom w moim życiu. 18 grudnia otrzymałem ostateczny wynik potwierdzający moje wyleczenie. Wirus niewykrywalny - JESTEM ZDROWY! Po niemal 8 latach zmagań, nieudanej terapii dwulekowej, wreszcie udało się osiągnąć cel i pozbyć wirusa z organizmu. Niech ten blog będzie wsparciem dla wszystkich, którzy dopiero zaczynają walczyć o swoje zdrowie i nadzieją, że pełne wyleczenie HCV jest możliwe.

This Campaign has ended. No more pledges can be made.