Linki

Fundacja od 1997 roku aktywnie pomaga chorym na nowotwory, chorym na białaczkę, SM, WZW C, szpiczaka mnogiego, nowotwory mózgu, buduje bank dawców szpiku, prowadzi akcje edukacyjno-informacyjne w mediach oraz propacjenckie zmiany systemowe w ochronie zdrowia. Fundacja ma na swoim koncie wiele udanych programów zmierzających do realizacji jej statutowych celów. Fundacja Urszuli Jaworskiej była przez wiele lat największym pod względem liczby zarejestrowanych osób – Bankiem Dawców Szpiku Kostnego w Polsce. To dzięki osobistemu zaangażowaniu Pani Urszuli Jaworskiej i całego zespołu Fundacji idea dawstwa szpiku stała się w Polsce tak popularna. Rejestr Fundacji obecnie zrzesza ponad 11 000 dawców szpiku.

www.fundacjauj.pl

Fundacja „Gwiazda Nadziei” jest organizacją pozarządową o zasięgu ogólnopolskim, działającą na rzecz pomocy osobom z chorobami wątroby. Założona została w 2007 roku, a w 2008 roku otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. Jej siedziba znajduje się w Katowicach. Głównym  celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na:
1) ratowaniu ludzkiego życia, w szczególności osób z chorobami wątroby,
2) działaniu na rzecz poprawy stanu ich zdrowia,
3) promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
4) działalności naukowo – badawczej.

www.gwiazdanadziei.pl


Celem Stowarzyszenia LIVER jest ratowanie życia i zdrowia chorych dzieci, głównie tych z chorą wątrobą. W Polsce niektóre z dzieci nie mają szans na transplantację lub leczenie ratujące życie. I wtedy pomoc Stowarzyszenia polega na pośredniczeniu i organizowaniu leczenia za granicą, zapewnieniu na okres leczenia zaplecza socjalnego w danym kraju oraz pomocy w zdobywaniu środków finansowych na ten cel.  W przypadku tak ciężkiego schorzenia jak marskość wątroby ważny jest każdy dzień. Rodzice pozostawieni sami sobie nie wygraliby walki o życie swojego dziecka.

www.liver.pl

STOWARZYSZENIE POMOCY PACJENTOM ZE SCHORZENIAMI WĄTROBY NA TLE WIRUSOWYM „SOS-WZW” W CZĘSTOCHOWIE rozpoczęło swą działalność w 2000 roku. Inicjatorką i założycielką Stowarzyszenia była Pani mgr Magdalena Klaklik. Przeżycia i trudności jakich doznała w związku z chorobą zaowocowały prowadzeniem przez Nią przez wiele lat działalności charytatywnej na rzecz innych chorych. Misją powstania Stowarzyszenia była wszechstronna pomoc osobom, które miały nieszczęście ulec zakażeniu wirusami wywołującymi zapalenie wątroby, poprawa jakości życia pacjentów oraz ochrona tych, którzy dzisiaj są zdrowi, a w przyszłości mogą stać się ofiarami zakażenia wirusami hepatotropowymi.

www.sos-wzw.pl

 

Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV „Prometeusze” powstało 6 października 2002 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków Założycieli w Kra­kowie. Statutowe cele działania organizacji:
– Pomoc chorym w uzyskaniu dostępu do informacji o wirusie zapalenia wątroby typu C.
– Propagowanie informacji o tym wirusie i chorobie jaką on powoduje.
– Tworzenie i udostępnianie informacji na temat placówek służby zdrowia, które leczą Hepatitis C.
– Kontakt z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami rządowymi i pozarządowymi w celu uzyskania ogólnej poprawy ogólnej sytuacji i leczenia chorych – zakażonych wirusem HCV.
– Propagowanie profilaktyki, powstrzymanie rosnącej ilości zakażeń wirusami hepatotropowymi typu C.

www.prometeusze.pl


 

„Forum HepatitisC.pl gromadzi społeczność chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C. Celem forum jest edukowanie i wspieranie. Dostarczamy informacji o WZW C – zwłaszcza o nowych terapiach przeciw HCV. Wpraw­dzie w naszym gronie nie ma lekarzy – ale aktualniejszych informacji po polsku nie znajdziecie nigdzie w sieci. Proszę jednak bacznie zwracać uwagę na datę publikacji artykułu – w tej dziedzinie informacje dezaktualizują się bardzo szybko.”

www.noweleki.hepatitisc.pl

 

W ramach forum działa również czat:
leki chat

 

 

Grupa HCV Polska powstała dzięki ludziom, którzy już wiele o sobie wiedzą, wiele ze sobą przeszli, wspierali się ma każdym kroku i w każdej chwili i w dalszym ciągu tworzą coś na kształt Rodziny.

www.facebook.com/hcvpolska

 

 
KAMPANIE SPOŁECZNE

 

 

 

 

Polska Grupa EkspertĂłw HCV, Fundacja „Gwiazda Nadziei”, Stowarzyszenie Pomocy Osobom ZakaĹĽonym Wirusami Hepatotropowymi „Hepa-Help” oraz Fundacja Edukacji SpoĹ‚ecznej przy wsparciu firmy Roche od lat prowadzÄ… dziaĹ‚ania edukacyjne majÄ…ce na celu m.in. wzrost Ĺ›wiadomoĹ›ci spoĹ‚ecznej nt. wirusowego zapalenia wÄ…troby typu C, sytuacji, w ktĂłrych moĹĽe dojść do zakaĹĽenia, a takĹĽe poprawÄ™ diagnostyki zakaĹĽeĹ„ wirusem HCV w Polsce.

 

 

 

Ogólnopolska kampania społeczna o charakterze edukacyjnym pod hasłem „Obudź się, póki wirus HCV drzemie” to projekt zainicjowany przez Fundację Urszuli Jaworskiej w porozumieniu i we współpracy z Koalicją Hepatologiczną. Ma ona na celu podniesienie społecznej wiedzy na temat zakażenia wirusem HCV, powodującym Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C (WZW C), ograniczenie skali epidemii oraz poprawę jakości życia pacjentów z WZW C. Patronat honorowy nad projektem objęła Małżonka Prezydenta RP – Pani Anna Komorowska. Partnerem merytorycznym wszystkich działań podejmowanych w ramach kampanii jest Polska Grupa Ekspertów HCV.
 
 
STOWARZYSZENIA I FUNDACJE
 
 
 
 
BLOGI:

 

This Campaign has ended. No more pledges can be made.