Polityka Prywatności

Polityka prywatności oraz Informacja dotycząca Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1. Co to są dane osobowe

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Danymi osobowymi nie będą zatem pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. sama nazwa ulicy, numer domu, w którym mieszka wiele osób, czy wysokość wynagrodzenia. Informacja ta będzie jednak stanowić dane osobowe wówczas, gdy zostanie zestawiona z innymi, dodatkowymi informacjami, np. imieniem i nazwiskiem, czy numerem PESEL, które w konsekwencji można odnieść do konkretnej osoby. Danymi osobowymi nie są również informacje o osobach zmarłych. https://pl.wikipedia.org/wiki/Dane_osobowe

2. Administrator strony

Sebastian Gawlik
hcvtoniewyrok@gmail.com
Tel. 508-284-874

3. Pliki cookies (ciasteczka)

Strona www.hcvtoniewyrok.com w celu prawidłowej pracy i świadczenia usług na najwyższym poziomie gromadzi ciasteczka „cookies”. Informacja o ciasteczkach pojawia się na stronie głównej serwisu.

„Ta strona korzysta z ciasteczek oraz google analytics aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Klikając przycisk „Akceptuję” wyrażasz zgodę na ich użycie. Twoje dane przetwarzane są jedynie w celach statystycznych i nie identyfikują konkretnych danych osobowych. Mimo wszystko możesz nie wyrazić zgody na korzystanie z ciasteczek klikając na NIE. Dane dotyczące odwiedzin strony dostępne będą przez 14 miesięcy w systemach google analytics co jest zgodne z polityką prywatności google. Strona nie gromadzi danych związanych z remarketingiem w sieci reklamowej i sieci wyszukiwania.”

4. Google Analytics

Strona www.hcvtoniewyrok.com w celach statystycznych pobiera dane o użytkownikach korzystając z google analytics. Dane o logowaniu przechowywane są najkrótszy z możliwych czasów – 14 miesięcy

Strona www.hcvtoniewyrok.com nie pobiera żadnych danych w ramach funkcji reklamowych.
Nie gromadzi danych na potrzeby remarketingu w sieci reklamowej i sieci wyszukiwania. Nie korzysta z funkcji raportowania o reklamach, takie jak raporty danych demograficznych i zainteresowań, raporty DoubleClick Campaign Managera, DoubleClick Bid Managera i raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google.

Więcej informacji o polityce bezpieczeństwa google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

5. Email

Oficjalnym adresem do kontaktu z administratorem strony jest adres:
hcvtoniewyrok@gmail.com
Korzystając z adresu wyrażasz zgodę na zasady polityki bezpieczeństwa firmy google:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

– Administrator strony nie tworzy baz danych pacjentów, którzy kontaktują się za pośrednictwem email,
– Administrator strony nie tworzy bazy email do wysyłania tzw. Newsletterów,
– Administrator strony nie przenosi korespondencji email do innych serwisów, plików
(w przypadku chęci wykorzystania jakiejś części korespondencji administrator strony
kontaktuje się z daną osobą, w celu otrzymania zgody na wykorzystanie),
– Do udzielania porad email administrator nie potrzebuje żadnych danych osobowych.
Każda osoba podająca swoje dane robi to w sposób świadomy i akceptuje warunki
polityki bezpieczeństwa google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
– Administrator strony nie przekazuje żadnych danych statystycznych partnerowi bloga oraz innym firmom trzecim,

W związku z tym, że poczta email nie posiada szczególnych zabezpieczeń
administrator strony nie bierze odpowiedzialności za przesyłane wyniki badań, w szczególności zawierających dane osobowe pacjenta. Przed wysłaniem jakichkolwiek plików zawierających dane osobowe pacjenta należy skontaktować się z adresem email: hcvtoniewyrok@gmail.com lub telefonicznie: 508-284-874 w celu ustalenia bezpiecznej drogi przekazania plików.

Każda osoba wysyłająca swoje wyniki badań na pocztę gmail bez ówczesnego kontaktu robi to na własną odpowiedzialność!

– W celu zachowania ciągłości korespondencji email administrator strony przechowuje całą korespondencję na poczcie gmail. Każda osoba, która życzy sobie wykasowania korespondencji proszona jest o kontakt z adresem email: hcvtoniewyrok@gmail.com

6. Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z powyższymi informacjami serwis www.hcvtoniewyrok.com pobiera jedynie ogólne informacje statystyczne nie identyfikując konkretnych osób. W przypadku kontaktu email ilość przekazanych danych zależy jedynie od woli pacjenta.
Mimo wszystko administrator strony stara się dbać o jak największe bezpieczeństwo powierzonych danych i informacji:

– Administrator strony do zarządzania serwisem korzysta jedynie z prywatnych, zabezpieczonych aktualnymi programami antywirusowymi komputerów,
– Administrator strony nie korzysta z otwartych sieci Wi-fi, a jego sieć zabezpieczona jest aktualnymi typami zabezpieczeń sieci
– Hasło do zarządzania serwisem zgodne jest z aktualnymi standardami ustanawiania logowania
– Administrator strony do korzystania z poczty gmail korzysta jedynie z prywatnych, zabezpieczonych aktualnymi programami antywirusowymi komputerów oraz telefonów, posiadających odpowiednie zabezpieczenia w przypadku np. kradzieży
Do obecnych zabezpieczeń telefonów należy m.in. odcisk palca i kod pin
W przypadku utraty telefonu możliwe jest zdalne usunięcie zawartości urządzenia
– Hasło do zarządzania pocztą gmail zgodne jest z aktualnymi standardami ustanawiania logowania
– Administrator strony podczas korzystania z poczty gmail nie korzysta z otwartych sieci Wi-fi, a jego sieć WI-Fi zabezpieczona jest aktualnymi typami zabezpieczeń sieci.
– A trakcie podróży do korzystania z poczty gmail administrator strony używa danych pakietowych sieci komórkowej. Nigdy do tego celu nie używa otwartych, ogólnie dostępnych darmowych sieci WI-Fi tzw. HotSpotów

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt:
hcvtoniewyrok@gmail.com

Ściągnij plik:

Polityka prywatności

This Campaign has ended. No more pledges can be made.